Akreditovaný Inspekční orgán ABE.TEC, s.r.o.

Inspekční orgán ABE.TEC s.r.o., který působí v rámci společnosti ABE.TEC s.r.o., je akreditován dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posouzení shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci, jako Inspekční orgán, kategorie C.

Inspekční orgán provádí inspekce v oblasti „Inspekce požadavků na potlačování elektrostatického výboje (ESD)“ t.j.

  • akreditované audity dodržování požadavků na potlačování elektrostatického výboje v ESD prostorách
  • akreditovaná ověření ESD vlastností jednotlivých předmětů

Akreditace byla udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Praha (ČIA).
ČIA uplatňuje princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem.

Akreditace i výstupy akreditovaných subjektů jsou uznávány ve všech členských státech v Evropské unii.

Akreditací inspekčního orgánu se rozumí posouzení shody zavedeného systému managementu kvality inspekčního orgánu se všemi kritérii mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17020. Osvědčení o akreditaci vydané ČIA je dokumentem potvrzujícím důvěryhodnost inspekčního orgánu a jeho způsobilost provádět inspekce v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení.
Osvědčení a příloha je k dispozici ve složce Certifikát (link) a na webových stránkách ČIA.

Vlastní inspekce je prováděna zaměstnanci Inspekčního orgánu ABE.TEC s.r.o. (inspektory) dle interního akreditovaného postupu, který vychází z požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2, ČSN CLC/TR 61340-5-2 a měřicích postupů dle norem řady ČSN EN 61340.

Stránky Inspekčního orgánu ABE.TEC, s.r.o.:
 

www.esd-inspekce.cz


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace