Inspekce ESD vlastností předmětů (450200001)

Datum: 05.11.2020
  | 
Kategorie: Akreditované služby v ESD
Akreditovaná služba - ABE.TEC s.r.o., Inspekční orgán provádí inspekci antistatických vlastností předmětů dle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340.

Akreditované doložení shody požadavků na ESD vlastnosti předmětů s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3. Inspekční zpráva a certifikát jsou důvěryhodným dokladem pro firmu a následně pro její zákazníky o plnění požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.
Inspekce je prováděna na neuzemněných ESD předmětech (mimo podlahu).

Cíl a přínos služby

 • Doklad shody s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3 při uvádění nových ESD materiálů, nástrojů, strojů, přístrojů apod. na trh nebo provedení ESD instalací u zákazníka.
 • Potrvzení klasifikace ESD předmětů pro výběr v rámci ESD programu jako doklad shody.
 • Doklad o dodržení stanovených ESD požadavků pro dodavatele nebo zákazníka.
 • Expertíza ESD prvků v právních sporech nebo ve sporných případech.
 • Inspekční zpráva a certifikát je důvěryhodným dokladem pro zákazníky a dodavatele .Inspekce provedená akreditovaným inspekčním orgánem je uznávána ve všech státech EU.

Realizace služby

ABE.TEC s.r.o., Inspekční orgán provádí akreditované ověření (= inspekci) antistatických vlastností předmětů dle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340. Ověření provádí odborný inspektor formou měření daných veličin měřidly kalibrovanými akreditovanou laboratoří.

Dle povahy předmětu a požadavku zákazníka je služba zajišťována:

 • v prostorách zákazníka,
 • v prostorách společnosti ABE.TEC u předmětů dodaných zákazníkem.

Výsledkem ověření je porovnání naměřených hodnot s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.

Výstup služby

Inspekční zpráva, která obsahuje:

 • identifikaci a popis ESD předmětu,
 • kontrolu dokladů o shodě,
 • naměřené hodnoty,
 • vyhodnocení dle požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.

Certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.

 • Certifikát lze vystavit i v anglickém, německém a ruském jazyce.
 • Certifikát slouží jako doklad shody pro třetí stranu.

Jednotlivé kroky algoritmu inspekce ESD vlastností

 

Objednávky, poptávky a dotazy

Dotazy, poptávky a objednávky pište  na abetec@abetec.cz, nebo volejte 466 670 035.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace