Výrobní pracovníci - ESD operátoři

Datum: 25.06.2017
  | 
Kategorie: Personál pracoviště
Jsou jednoznačně tím zdrojem nebezpečných elektrostatických polí, která mohou zničit či narušit elektrostaticky citlivé součástky. Pro svoji činnost musí být řádně vybaveni, poučeni a proškoleni.

ESD operátoři musí být pravidelně školeni, a to v časovém úseku, který stanovuje vnitropodniková směrnice. Nový pracovník  musí být proškolen před nástupem na dané pracoviště.

Odpovídají pak za dodržování pro ně stanovených zásad a opatření. Měli by být vychováváni k profesionálnímu přístupu k antistatické ochraně. Porušení pravidel práce s elektrostaticky citlivými součástkami z jejich strany musí být vnímáno jako nedodržení technologické kázně a jako takové i posuzováno. V některých firmách jsou tyto přestupky řešeny domluvou či napomenutím, jinde je stanoven systém tvrdých pokut. Toto záleží na vlastní firmě, důležité je ale jestli nápravná opatření jsou účinná, což souvisí i s fungováním systému řízení jakosti ve firmě. Vytvoření „antistatického povědomí“ v mysli výrobních ESD operátorů je velice důležitým krokem pro funkci systému antistatické ochrany.

Také pracovníci, kteří se na výrobě přímo nepodílí, by měli být v rámci svých činností školeni a kontrolováni. Jsou to například pracovníci úklidu a služeb.


Školení v oblasti ESD


e-Shopy a doplňující informace


soldering.cz

Ke stažení

fotografie

video
.

Exkluzivně v nabídce

ESD dílenské stoly a nábytek

ESD inspekce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace