Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Nebezpečí pro integrované obvody (IO) při osazování DPS

Ohromující pokrok v aplikacích integrovaných obvodů předurčil jejich zmenšování velikostí ve všech třech rozměrech. Ještě v letech 1980-1990 byly IO více robustní, a proto byly odolnější proti ESD. Od pozdních let 1990-21. století se geometrie IO zmenšovala, a tím se stávají více náchylné na poškození ESD.
Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Poškození integrovaných obvodů (IO) vlivem elektrostatického výboje

Vlivem elektrostatického výboje může docházet k různým typům poškození integrovaných obvodů. Nejčastějším následkem poškození je zvětšený svodový proud (leakage) nebo zkrat některých vstupních a výstupních pinů. Dalšími poruchami jsou nadměrný napájecí proud, funkční poruchy nebo občas i odpojené vývody. Selhání integrovaných obvodů jde těžko odhalit. Výjimkou může být poškození pinů, které se zjišťuje měřením voltampérových charakteristik. Skryté vady mohou ovlivnit spolehlivost a životnost zařízení.
Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Citlivost na statickou elektřinu u běžných polovodičových prvků

V tabulce jsou uvedena napětí, při nichž dochází k destrukci součástky daného typu.
Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Elektrostatické napětí na pracovištích

Následující tabulka uvádí napětí statické elektřiny generované na pracovištích výroby a montáže elektroniky bez antistatického ošetření. Je z ní patrný také velký vliv relativní vlhkosti vzduchu na velikost tohoto napětí.
Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Latentní vady způsobené ESD

Poškození vlivem statické elektřiny nemusí způsobit bezprostřední nebo katastrofické zničení součástky, ale může poškodit součástku tak, že způsobí latentní vadu.
Datum: 25.06.2017
|
Kategorie: Účinky statické elektřiny v elektronickém průmyslu

Typy závad

Vady vlivem elektrostatického výboje závisí na velikosti náboje a na oblasti nebo cestě na výrobku, kterým náboj prochází.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace